Moja zóna

Zlatica Besedičová Denný bar Mášťan

Pri Potoku 15, 900 31 Stupava
32645252
1022625835
Nemá
nezistený
20.10.1992
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A