Moja zóna

Alojz Lízala ZMRZLINA

900 54 Jablonové
32647336
Nemá
nezistený
26.10.1992
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A