Moja zóna

Ján Liška Lena - predajňa potravin

090 22 Bukovce
33099332
1024713877
Nemá
nezistený
03.06.1992
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A