Moja zóna

Ján Berezný

Záhradna 21, 091 01 Stropkov
33103569
Nemá
02.05.1991

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A