Moja zóna

Ján Sušinka

d. 69, 090 32 Vyšná Olšava
33103607
Nemá
06.10.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A