Moja zóna

Mária Škreptačová

091 01 Potôčky
33104646
1020767286
SK1020767286
nezistený
30.11.1992
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A