Moja zóna

Jozef Kohut - ZÓNA

Konštantínová 38, 091 01 Stropkov
33105146
1020766967
SK1020766967
0 zamestnancov
04.03.1994
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A