Moja zóna

Jozef Pavúk

Matice slovenskej 28, 091 01 Stropkov
33105162
Nemá
09.02.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A