Moja zóna

Mária Hangayová BAR KORZO SORTIMENT POTRAVINY

Mlynska 698, 091 01 Stropkov
33106932
Nemá
15.02.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A