Moja zóna

Štefan Bandžuch

Hrnčiarská 789, 091 01 Stropkov
33107025
Nemá
25.02.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A