Moja zóna

PhMr. Darina Ščešňáková - LEKÁREŇ UNIVERSA

Hlavná 1735, 091 01 Stropkov
33107602
Nemá
07.07.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A