Moja zóna

Ing. Vít Parilák

Hrnčiarska 50, 091 01 Stropkov
33108013
1024475815
Nemá
nezistený
20.09.1994
Ost.osob.služby i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A