Moja zóna

Július Obrochta

Hrnčiarska 22, 091 01 Stropkov
33108510
1020767715
Nemá
nezistený
21.11.1994
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A