Moja zóna

Anna Hibeľová

Puškinova 12, 091 01 Stropkov
33109184
Nemá
nezistený
20.02.1995
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A