Moja zóna

Peter Kuzma

090 23 Varechovce
33109401
Nemá
nezistený
05.04.1995
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A