Moja zóna

Anna Koleštíková UKO

Medvedzie - Hríbiky 176, 027 44 Tvrdošín
33238022
1020467019
SK1020467019
3-4 zamestnanci
21.08.1992
Maloob.v stánk.s os.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
363 tis. €
-66,2 %
2020/2019
N/A

Koneční uživatelia výhod Anna Koleštíková UKO


Štatutári Anna Koleštíková UKO


Spoločníci Anna Koleštíková UKO


Predmety podnikania Anna Koleštíková UKO


Kataster Anna Koleštíková UKO


Skrátené výkazy Anna Koleštíková UKO