Moja zóna

Magdalena Lenčešová Lenčeš

Hlavná 1452, 951 32 Horná Kráľová
33708011
Nemá
18.05.1994

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A