Moja zóna

Alžbeta Jankových - BISTRO ALŽBETKA - zmiešaný tovar

Pribinova 22, 901 01 Malacky
33729522
Nemá
nezistený
01.09.1994
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A