Moja zóna

Ján Hóz

Krížna 386, 900 66 Vysoká pri Morave
33732311
Nemá
nezistený
16.09.1992
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A