Moja zóna

Mária Krajčírová

Štúrova 14, 900 31 Stupava
33732507
Nemá
01.05.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A