Moja zóna

Dušan Mízner-nákladná doprava

Na záhumní 29, 900 51 Zohor
33733112
Nemá
nezistený
12.05.1995
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A