Moja zóna

Štefan Sabo

L. Svobodu 11, 927 01 Šaľa
33894434
Nemá
16.01.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A