Moja zóna

Ľubomír Kočíšek

389/II, 906 38 Rohožník
33946248
Nemá
24.02.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A