Moja zóna

Základná umelecká škola

Pribinova 5, 920 01 Hlohovec
34000062
2021322831
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1993
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
73,2 tis. €
-13 %
2020/2019