Moja zóna

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského

Štefánikova 2, 917 01 Trnava
34000208
2021182174
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1993
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,79 mil. €
-99,6 %
2020/2019