Moja zóna

Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice

SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
34000976
2021325636
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1993
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
20,8 tis. €