Moja zóna

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Bernolákova 26, 953 01 Zlaté Moravce
34005153
2021051054
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1994
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A