Moja zóna

Základná škola

J. Braneckého 15, 914 01 Trenčianska Teplá
34008900
2021265169
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1994
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
170 tis. €
483,2 %
2020/2019