Moja zóna

Domov dôchodcov Borský Mikuláš

Na dereši 17, 908 77 Borský Mikuláš
34009558
2021084461
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.1994
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Domov dôchodcov Borský Mikuláš


Štatutári Domov dôchodcov Borský Mikuláš


Spoločníci Domov dôchodcov Borský Mikuláš


Predmety podnikania Domov dôchodcov Borský Mikuláš


Kataster Domov dôchodcov Borský Mikuláš


Skrátené výkazy Domov dôchodcov Borský Mikuláš