Moja zóna

Domov dôchodcov Borský Mikuláš

Na dereši 17, 908 77 Borský Mikuláš
34009558
2021084461
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.1994
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A