Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Veľká Okružná 19, 958 01 Partizánske
34017011
2021278358
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
8,24 tis. €
-83 %
2016/2015