Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar

Športová 33, 919 26 Zavar
34017381
2021150087
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
999 €