Moja zóna

Základná škola Borský Mikuláš

Záhorácka 919, 908 77 Borský Mikuláš
34028277
2021011069
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
31,1 tis. €