Moja zóna

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo

Komárňanská 42, 947 01 Hurbanovo
34041869
2020975143
SK2020975143
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,55 tis. €