Moja zóna

Špeciálna základná škola Hurbanovo - Zelený Háj

Zelený Háj 157, 947 01 Hurbanovo
34041877
2020986682
SK2020986682
10-19 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A