Moja zóna

Špeciálna základná škola Kolárovo

Lesná 9, 946 03 Kolárovo
34041893
2020965408
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A