Moja zóna

Spojená škola, Hradná 7, Komárno s o.z. Špeciálna ZŠ s MŠ, Hradná 7, Komárno a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Železničná 13, Komárno

Hradná 7, 945 01 Komárno
34041915
2020963175
SK2020963175
20-24 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A