Moja zóna

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom

Košická 8, 945 01 Komárno
34041923
2020968719
SK2020968719
20-24 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A