Moja zóna

Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola, Štúrovo, Lipová 6, 94301

Lipová 6, 943 01 Štúrovo
34041991
2020982348
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A