Moja zóna

Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
34056149
2021419862
Nemá
5-9 zamestnancov
01.05.1998
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
141 tis. €
-40,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín


Štatutári Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín


Spoločníci Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín


Predmety podnikania Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín


Kataster Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín


Skrátené výkazy Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín