Moja zóna

Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
34056149
2021419862
Nemá
5-9 zamestnancov
01.05.1998
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
140 tis. €
-40,5 %
2020/2019