Moja zóna

Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica

Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
34057579
2021425142
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,28 tis. €
741 tis. €
103,6 %
2020/2019