Moja zóna

Špeciálna základná škola

Radlinského 1605, 957 01 Bánovce nad Bebravou
34058893
2021460100
SK2021460100
20-24 zamestnancov
01.04.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
854 tis. €