Moja zóna

Špeciálna základná škola

Gen. Svobodu 73, 958 01 Partizánske
34058915
2021467646
SK2021467646
20-24 zamestnancov
01.04.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A