Moja zóna

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová

Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová
34058923
2021448044
SK2021448044
25-49 zamestnancov
01.04.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
11,5 tis. €