Moja zóna

Špeciálna základná škola Komjatice

Nám. Andreja Cabana 1, 941 06 Komjatice
34062793
2020948017
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A