Moja zóna

Spojená škola,F.Rákocziho 5,NZ s org.zl.Špec.ZŠ-Spec.Alapiskola, F.Rákocziho 5 a ZŠ pri zdrav.zar.-Az Egész.Int.M.M.Alapiskola, Slovenská 11,NZ

F. Rákócziho 5, 940 60 Nové Zámky
34062807
2020948589
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A