Moja zóna

Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín

Ul.1. mája 2, 911 35 Trenčín
34074953
2021265378
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.1995
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín


Štatutári Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín


Spoločníci Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín


Predmety podnikania Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín


Kataster Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín


Skrátené výkazy Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín