Moja zóna

Jazyková škola, Ul.1. mája 2, Trenčín

Ul.1. mája 2, 911 35 Trenčín
34074953
2021265378
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.1995
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A