Moja zóna

SALMET, v.o.s.

Saratovská 33, 934 01 Levice
34097031
2020401801
Nemá
nezistený
18.02.1994
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

100 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE