Moja zóna

GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.

Hviezdna 10/35, 945 01 Komárno
34097848
2020399678
Nemá
nezistený
10.03.1994
Výroba i.kvas.nápojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.


Štatutári GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.


Spoločníci GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.


Predmety podnikania GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.


Kataster GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GOLD - FRUIT Slovakia, spol. s r.o.