Moja zóna

RENOSP, v.o.s., v likvidácii

Vojenská č.2, 934 01 Levice
34099263
2021184319
Nemá
nezistený
12.04.1994
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RENOSP, v.o.s., v likvidácii


Štatutári RENOSP, v.o.s., v likvidácii


Spoločníci RENOSP, v.o.s., v likvidácii


Predmety podnikania RENOSP, v.o.s., v likvidácii


Kataster RENOSP, v.o.s., v likvidácii


Skrátené výkazy RENOSP, v.o.s., v likvidácii