Moja zóna

VIPEX, r.o.s.

956 19 Krnča
34099824
2021267369
Nemá
nezistený
21.04.1994
Výroba obuvi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A